Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

sugitohiroshi_02
sugitohiroshi_01

Hiroshi Sugito Exhibition: module or lacuna
@Tokyo Metropolitan Art Museum
2017.7.25 - 10.9