Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

kurodatatsuaki_01

TATSUAKI KURODA
@ Museum "EKi" KYOTO
Photograph: Tadayuki Minamoto
2017. 9.2 - 10.9