Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Onuki Taeko Live Katarikakeru Ki Utau Kotoba

Onuki Taeko Live "Katarikakeru Ki Utau Kotoba"
Artist: Taeko Onuki
Art works: Hana Akiyama
2010 . Oct. 24