Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

Kasetsu Performance
ki wo kaite mori wo tsukuru
@ Hara Museum of Contemporary Art
2012. 11.17
Direction of Photography: Fumihito Katamura