Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

mina perhonen HP
Web Direction: Saito & Co.
Photograph: Chiyoe Sugita, Fumihito Katamura, Koji Honda
2011