Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

Mitsuru Katsumoto: ‪Grunewald‬
@G‪runewald
‬2011. 12.1 - 12.4
Direction of Photography: Fumihito Katamura