Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Mitsuru Katsumoto: ‪Grunewald‬
@G‪runewald
‬2011. 12.1 - 12.4
Direction of Photography: Fumihito Katamura