Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

haradatomoyo-01
haradatomoyo-02
haradatomoyo-03
haradatomoyo-04
haradatomoyo-05
haradatomoyo-06

Harada Tomoyo《Renai Shosetsu》
Art Direction: Toshihiro Saito
Photo: Takehiro Goto
Label: UNIVERSAL
April. 2015