Yuri Suyama

#103, 1-17-14
Nakamachi, Setagaya-ku
Tokyo 158-0091, Japan
info@suyama-d.com

Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame

Kitsutsuki to Ame
Artist: omu-tone
Artwork: Hana Akiyama
Release: Bandai Visual
2012. Feb.