Yuri Suyama

1-43-12
Tomigaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan
info@suyama-d.com

Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame
Kitsutsuki to Ame

Kitsutsuki to Ame
Artist: omu-tone
Artwork: Hana Akiyama
Release: Bandai Visual
2012. Feb.