Gyakuritsu

“Gyakuritsu”
Author: Gakuto Kitamura
Cover Photography: Ryudai Takano
Publisher: minatonohito
October, 2020