Katsunori Kobayashi Exhibition

Katsunori Kobayashi Exhibition
Photograph: Koji Honda
at Galerie 412, elävä, Naname
June, 2019