Tsuzuku


“Tsuzuku”
Author: Risaku Akira Minagawa, minä perhonen
Editing & Writing: Eri Ishida
Publisher: Seigensha
July, 2020