Katsunori Kobayashi: a quiet gaze

“Katsunori Kobayashi: a quiet gaze”
at Shizuoka City Museum of Art
August, 2012