Geki wo Kakusu

“Geki wo Kakusu”
Author: Kazuhiro Nagai
Publisher: Keiso Shobo
September, 2015