Kumano, Koyasan“Kumano, Koyasan”
Catalogue
Author: Risaku Suzuki, Eriko Koga
Publisher: FUJIFILM
November, 2020